Schowek

Produkt Ilość Cena
Razem : 0,00
Wydrukuj

W przypadku przesyłania przez Państwa danych osobowych do spółki M &K foam, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest M&K foam GmbH Sp. z o.o.
z siedzibą w Kole, przy ul. Toruńskiej 267, tel. 63 26 24 300
2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie we wskazanych celach
i nieprzetwarzane niezgodnie z tymi celami
3) dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż do realizacji wskazanego celu lub przez okres określony w odrębnych przepisach
4) w przypadku pozyskiwania danych w celu przesłania oferty handlowej i nawiązania ewentualnej współpracy, dane osobowe pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł (m. in. strona internetowa, CEiDG) i przetwarzane są wyłącznie w celu przesłania oferty, a po jej przesłaniu dane są niezwłocznie usuwane. 5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
6) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych jest dobrowolne i w zależności od celu przetwarzania może wynikać z umowy, warunków współpracy, wykonania obowiązku określonego w przepisach prawa. Bez podania danych osobowych osiągnięcie celu, w którym dane są przetwarzane, może być niemożliwe.
Niniejsza informacja ma charakter informacyjny.